Street Fighter 6... Banyak cat dan sedikit mur?
Posted in Uncategorized

Street Fighter 6… Banyak cat dan sedikit mur?

Ketika seni permainan menodai pengalaman yang dapat dimainkan secara tidak perlu. Apakah gaya seni Street Fighter 6 benar? Ketika seni…